تماس با ما

دفتر مرکزی :

نشانی : تهران خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم شماره ۱۲ ، واحد ۲۰

کد پستی : ۶۵۶۴۵-۱۵۸۶۸

تلفن : ۶-۸۸۵۲۰۵۰۵

فکس : ۸۸۷۵۴۲۱۸

دفتر اصفهان :

نشانی : خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع اداری تک نگین طبقه ۲ ، واحد ۳

کد پستی : ۳۶۴۳۳-۸۱۶۳۸

تلفن : ۲-۳۶۶۴۴۸۵۱-۰۳۱  

نمابر : ۳۶۶۴۴۸۵۰-۰۳۱

ایمیل : info@behboodargham.com

کد اقتصادی : ۷۶۶۴-۳۱۶۴-۴۱۱۱

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸

شماره و تاریخ ثبت : ۱۵۸۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۷  تهران