عضویت های موسسه

موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد و نام آن در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج شده است . افزون بر این موسسه دارای عضویت در انجمن های حسابداران خبره ایران ، حسابرسان داخلی ایران و حسابداری ایران می باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .

درباره موسسه

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالی بهبود ارقام ( حسابداران رسمی) در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۲ به صورت مؤسسه غيرتجاري انتفاعي تأسيس شده و طی شماره ۱۵۸۸۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسيده است. مؤسسه داراي شناسه ملي ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بوده و به موجب پروانه كار حرفه‌اي شماره ۸۲۱۱۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۳ با کد ۷۲۱۰۴۵ به عضويت جامعه حسابداران رسمي ايران در آمده است. مرکز اصلی مؤسسه در تهران واقع است و دارای یک دفتر در اصفهان می‌باشد.

موضوع مؤسسه

1- خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی6- نظارت بر امور تصفیه
2- بازرسی قانونی7- ارزیابی سهام و سهم الشرکه
3- مشاوره مدیریت مالی8- داوری مالی
4- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی9- خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی ارجاء و پذیرفته می شود
5- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی 10- سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود .

بیانیه راهبردی

درپی تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ آن در مجلس شورای اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مزبور در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیات وزیران ، اسامی اولین گروه از حسابداران رسمی مورد تایید هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع موصب جلسه مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ هیات وزیران در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۰ طی اطلاعیه جامعه حسابداران رسمی ایران در شماره ۲۰۳۰ روزنامه ایران در سال ۱۳۸۰ انتشار یافت . انتشار اسامی موسسات حسابرسی عضو در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ فصل نوینی در فعالیت جامعه حسابداران رسمی بود که نویدبخش فراهم شدن زمینه فعالیت و ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی توسط حسابداران رسمی واجد صلاحیت های علمی و حرفه ای به صورت قانونمند و مورد تایید بخش دولتی و عمومی فراهم شد .

مطابق ماده واحده قانون فوق به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صوتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد

الف)حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب)حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی

ج )حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د)حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶

ه)حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

اطلاعات مربوط به کارکنان فنی موسسه

مؤسسه در حال حاضر دارای ۳ شریک، ۳ مدیر فنی ، ۲۲ همکار در رده های مختلف حرفه ای و ۵ همکار در حوزه اداری مالی می باشد . همکاران حرفه ای مؤسسه دارای مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری هستند.

 • رده شغلی
 • شریک موسسه
 • مدیر فنی
 • سرپرست
 • حسابرس ارشد
 • حسابرس
 • کمک حسابرس
 • تعداد
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3
 • 12
 • 3
 • تحصیلات
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد و دکتری
 • کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • کارشناسی و دانشجو
 • سابقه کار
 • 27 الی ۳۰ سال
 • 9 الی ۱۵ سال
 • 6 الی ۲۵ سال
 • 4 الی ۶ سال
 • 1 الی ۳ سال